Επιπροσθέτως

Η εκστρατεία της Νορμανδίας

Η εκστρατεία της Νορμανδίας

Η μάχη της Νορμανδίας

Λειτουργία Charnwood

Η λειτουργία Goodwood

Λειτουργία Ατλαντικού

Λειτουργία Cobra

Λειτουργία Άνοιξη

Λειτουργία Σύνολο

Λειτουργία Τραύσιμο

Η τσέπη Falaise