Χρονοδιαγράμματα ιστορίας

Οι εθνικές εκλογές του 2004

Οι εθνικές εκλογές του 2004

Οι δημοτικοί πρωθυπουργοί του 2004

Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση της Βοστώνης 2004

Η δημοκρατική εθνική σύμβαση της Νέας Υόρκης 2004

Κύρια θέματα εκλογών του 2004

John Edwards

John Kerry

Αμερική-2004-εκλογές

Ψηφοφορίες στις εκλογές του 2004

Οι δημοτικοί πρωθυπουργοί του 2004

Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση της Βοστώνης 2004

Η δημοκρατική εθνική σύμβαση της Νέας Υόρκης 2004

Κύρια θέματα εκλογών του 2004

Κύρια θέματα εκλογών του 2004

2004 αμερικανικές εκλογές

Ομάδες πίεσης στην Αμερική

527 και εκλογές

Γιαγιά Δ